การจัดหน้ากระดาษ


การจัดหน้ากระดาษ

 

<center> text </center>

<center> ใช้สำหรับ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ


 
การจัดกั้นหน้า และ กั้นหลัง

 

<blockquote><blockquote><blockquote>
HTML คือภาษาที่ใช้ในการเขียน โฮมเพจ ย่อมาจากคำว่า Hyper Text Makeup Language ซึ่งพัฒนามาจากภาษา SGML ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยโปรแกรม Web browser อย่างเช่น Internet Explorer หรือ Netscape Navigator ในเพจนี้จะสอนการสร้าง โฮมเพจด้วย ภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Text Editer ใดก็ได้ เช่น Notepad , Wordpad , Microsoft Word หรือแม้แต่โปรแกรม Edit ของ DOS ก็สามารถสร้าง file HTML ขึ้นได้ ใน windows นิยม save เป็น file.html ส่วนใน dos นั้นนิยม save เป็น file.htm เพราะว่าใน dos นั้นไม่สามารถ save นามสกุล file เกิน 3 ตัวอักษรได้ ในเพจนี้จะสอนการใช้ภาษา HTML ทุกขั้นตอน รวมถึงการสมัคร free homepage และการ upload file อย่างละเอียดทุกขั้นตอน รับรองว่าถ้าท่านตั้งใจจะเขียนโฮมเพจจริง อ่านที่นี่สามารถเขียนโฮมเพจได้แน่นอนครับ
</blockquote></blockquote></blockquote>

<blockquote> ใช้สำหรับตั้งกั้นหน้า และกั้นหลัง โดยทั้ง 2 ฝั่งจะ ห่างจากขอบเท่ากัน หากต้องการให้กั้น หน้า และ หลัง แคบลงก็สามารถใช้ <blockquote> หลายๆครั้งซ้อนกันได้ครับ ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจก็ลองดูตัวอย่างนะครับ

การย่อหน้า

 
<dd>HTML คือภาษาที่ใช้ในการเขียน โฮมเพจ ย่อมาจากคำว่า Hyper Text Makeup Language ซึ่งพัฒนามาจากภาษา SGML ซึ่งสามารถอ่านได้ด้วยโปรแกรม Web browser อย่างเช่น Internet Explorer หรือ Netscape Navigator ในเพจนี้จะสอนการสร้าง โฮมเพจด้วย ภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Text Editer ใดก็ได้ เช่น Notepad , Wordpad , Microsoft Word หรือแม้แต่โปรแกรม Edit ของ DOS ก็สามารถสร้าง file HTML ขึ้นได้ ใน windows นิยม save เป็น file.html ส่วนใน dos นั้นนิยม save เป็น file.htm เพราะว่าใน dos นั้นไม่สามารถ save นามสกุล file เกิน 3 ตัวอักษรได้
<dd>ในเพจนี้จะสอนการใช้ภาษา HTML ทุกขั้นตอน รวมถึงการสมัคร free homepage และการ upload file อย่างละเอียดทุกขั้นตอน รับรองว่าถ้าท่านตั้งใจจะเขียนโฮมเพจจริง อ่านที่นี่สามารถเขียนโฮมเพจได้แน่นอนครับ

<dd> ใช้สำหรับย่อหน้า

 

การขึ้นบรรทัดใหม่


<html>
<head>
<title>คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่</title>
</head>
<body>
HTML
<br>
DHTML
<br>
Java script
<br>
Java applet
<br>
</body>
</html>

คำสั่งสำหรับขึ้นบรรทัดใหม่ใช้คำสั่ง <br> วางไว้ท้ายข้อความที่ต้องการ Webrowser จะแสดงผลข้อความต่อจากนั้นในบรรทัดต่อไป

 


<<ก่อนหน้า ถัดไป>>