กลับหน้าแรก
คำศัพท์ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์
บทเรียน on-line วิชาต่าง ๆ
หน้าแรก
คำศัพท์เสริม
วิชาต่าง ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต


หน่วยแสดงผล (Output Unit)

โดยมากจะแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

จอภาพคอมพิวเตอร์และแผงวงจรกราฟฟิก

 

อุปกรณ์ฉายภาพ

 

การ์ดเสียง

 

การเล่นเสียงดนตรีแบบ MIDI

 

เทคโนโลยี
ข้อดี
ข้อเสีย


WAVEFORM

 

บันทึกเสียงได้ทุกชนิด
บันทึกการทำงานของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นได้
ให้เสียงที่เหมือนต้นฉบับ

ใช้เนื้อที่ดิสก์มาก
ปรับจังหวะทำให้ระดับเสียงของโน้ตเปลี่ยน
ความสามารถในการปรับแต่งจำกัดMIDI

 

 

สามารถบันเสียงเพลงขณะที่เล่นได้
ใช้เนื้อที่ดิสก์น้อย
มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งสูง
สามารถสร้างและเล่นกับเสียงเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีหลายชิ้นได้สะดวกบันทึกเสียงพูดไม่ได้
ให้เสียงต่างกันสำหรับซินธิไซเซอร์แต่ละตัวเปรียบเทียบเทคโนโลยี

 

(ก) เครื่องพิมพ์แบบจุด (ข) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ค) เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก

 


กลับ...คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์