กลับหน้าแรก
คำศัพท์ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์
บทเรียน on-line วิชาต่าง ๆ
หน้าแรก
คำศัพท์เสริม
วิชาต่าง ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต


รหัสแทนข้อมูล

แสดงตัวอย่างการแทนข้อมูลด้วรหัส EBCDIC และ ASCII

 


กลับ...ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์