กลับสู่หน้าหลัก

 

บทที่ 12
เลเยอร์ ( Layer )

ความหมายของเลเยอร์

      ลักษณะการทำงานแบบเลเยอร์ เป็นเหมือนการวางแผ่นใส ซ้อนทับกันเป็นลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆ โดยแต่ละแผ่นใส เปรียบเสมือนเป็นแต่ละเลเยอร์ บริเวณของเลเยอร์ที่ไม่มีรูป จะเห็นทะลุถึงเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่าง โดยกระบวนการเช่นนี้ จะทำให้เกิดเป็นรูปภาพสมบูรณ์ และทำให้เราสามารถจัดวางงานได้ง่าย

การใช้งาน Layers Palette

      Layers Palette เป็นศูนย์รวมของเลเยอร์ทั้งหมด ที่มีอยู่ในภาพ โดยเรียงตามลำดับ จากเลเยอร์ที่อยู่บนสุดไปจนถึงเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุด มี Scoolbar เลื่อนขึ้นลงเพื่อดูเลเยอร์ต่างๆ แต่ละเลเยอร์จะมีชื่อของเลเยอร์นั้นๆ อยู่
นอกจากนี้ Layers Palette ยังเป็นเหมือนตัวควบคุมลักษณะการใช้งานของเลเยอร์ทั้งหมด เราสามารถเรียก Layers Palette ขึ้นมาใช้งาน โดยการใช้คำสั่ง Window> Show Layers ที่แถบเมนู


Active Layer

      ในการใช้งานโปรแกรม Photoshop นั้นแม้จะประกอบไปด้วยเลเยอร์หลายเลเยอร์ แต่เราจะทำงานได้เพียงทีละเลเยอร์เท่านั้น เลเยอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่ เราเรียกว่า Active Layer ซึ่งใน Layers Palette จะปรากฏเป็นแถบสีน้ำเงิน และมีไอคอนปรากฏอยู่ในช่องแสดงสถานะของเลเยอร์ เช่น แสดงว่ากำลังทำการปรับแต่งเลเยอร์อยู่ หรือ เป็นการเพิ่มเลเยอร์ Mask ให้กับเลเยอร์นั้น

การเปลี่ยนการทำงานไปในเลเยอร์ต่างๆ

      เราสามารถเรียกเลเยอร์ใดทำงานได้ โดยการเลื่อนเมาส์ ไปที่เลเยอร์ที่ต้องการ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป แล้ว Click mouse ที่แถบของเลเยอร์นั้น เลเยอร์นั้นจะกลายเป็น Active Layer โดยทันที

การซ่อนและแสดงเลเยอร์

      ภาพภาพหนึ่งจะประกอบไปด้วย เลเยอร์หลายเลเยอร์ ในบางครั้งหากเราต้องการปิดบางเลเยอร์ ไม่ให้มองเห็น ก่อน เพื่อความสะดวกในการทำงาน โดยที่ไม่ได้ลบเลเยอร์นั้นทิ้ง เราสามารถสั่งให้มีการซ่อน และแสดงเลเยอร์ได้ โดย
      1. ซ่อนเลเยอร์โดย Click mouse ที่ เพื่อซ่อนเลเยอร์ ซึ่งช่องสถานะนั้นจะเปลี่ยนเป็น
      2. ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เลเยอร์ Mushroom จะหายไป
      3. แสดงเลเยอร์โดย Click mouse ที่ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแสดงเลเยอร์ ช่องสถานะจะเปลี่ยนกลับมาเป็น
      4. ผลลัพธ์ที่ได้ เลเยอร์ Mushroom จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
      5. ซ่อนและแสดงหลายๆ เลเยอร์พร้อมกัน โดยการ Drag mouse ผ่านช่องสี่เหลี่ยมต่างๆ
      6. ผลลัพธ์ที่ได้ เลเยอร์ Vegetable, Gevi, Orange และ Mushroom จะหายไป

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
<< BACK | HOME | NEXT >>

  
..This site preview best with IE 4.0 or higher..Optimized 800*600 Medium text..
กลับสู่ด้านบนหน้านี้ บทที่ 21. การสร้าง Slice ด้วยคำสั่ง Slice Tool บทที่20. เริ่มต้นใน Save For Web บทที่ 19. การพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ บทที่ 18. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บทที่ 17. ฟิลเตอร์ ( Filter ) บทที่ 16. การใช้โน้ตเตือนความจำ บทที่ 15. Automate ทำงานกับไฟล์หลาย ๆ ไฟล์พร้อมกัน บทที่ 14. Action การสร้างงานอัตโนมัติ บทที่ 13. ความเข้าใจเรื่อง Channel สี บทที่ 12. เลเยอร์ ( Layer ) บทที่ 11. การสร้างตัวอักษรลงในภาพ บทที่ 10. Path และการใช้ปากกาสำหรับวาดภาพและเลือกพื้นที่ บทที่ 9. คำสั่งในการทำสำเนาภาพ บทที่ 8. การตกแต่งภาพถ่าย บทที่ 7. การเทสีลงในภาพ บทที่ 6. Drawing & Painting บทที่ 5. การทำงานกับสี บทที่ 4. Selection เลือกพื้นที่เพื่อการแก้ไข บทที่ 3. กำหนดมุมมองใน Photoshop บทที่ 2. ทำงานกับไฟล์ บทที่ 1. เริ่มต้นการใช้งาน Photoshop เบื้องต้น