กลับสู่หน้าหลัก

 

บทที่ 11
การสร้างตัวอักษรลงในภาพ


รู้จักกับรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในโปรแกรมกราฟฟิกส์


ตัวอักษรที่ใช้ในโปรแกรมกราฟฟิก โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เช่นกัน คือ

1. แบบ Outline หรือแบบ Vertor

          ตัวอักษรแบบ Outline จะถูกจัดเก็บ ในลักษณะการประมวลผล เป็นสูตรคณิตศาสตร์ทำให้ ไม่เกิดปัญหารอยหยัก แตก บนขอบตัวอักษร เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด โดยการย่อ หรือการขยายตัวอักษร ลักษณะเช่นนี้ จะเป็นผลดี กับงานที่เกี่ยวกับการจัดวางหน้า และการวาดลายเส้น ฉะนั้น โปรแกรมที่มักใช้ตัวอักษรแบบ Outline คือโปรแกรม Adobe Pagemaker และ Adobe llustrotor
สำหรับส่วนที่เป็นตัวอักษรในโปรแกรม Photoshop ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเช่นกัน ดังนั้นเครื่องมือ Type Tool ในโปรแกรม Photoshop จึงกำหนดให้ทำงานบนเลเยอร์ตัวอักษร โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเลเยอร์ที่ทำงาน โดยอาศัยรูปแบบของตัวอักษรแบบ Outline
แต่ลักษณะของตัวอักษรแบบ Outline มีข้อเสีย คือไม่สามารถใช้งานกับฟิลเตอร์ได้ เนื่องจาก การทำงานของฟิลเตอร์ เป็นการประมวลผลแบบ Bitmap เท่านั้น

2. แบบ Bitmap

ตัวอักษรแบบ Bitmap จะถูกจัดเก็บ ในรูปแบบพิกเซล ทำให้สะดวกในการประมวลผลเรื่องสี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงสีและการตกแต่งภาพ ฉะนั้นข้อดีของภาพแบบ Bitmap คือสามารถใช้ได้กับทุก Filter ในขณะที่ข้อเสีย คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวอักษรจะแตก


 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
<< BACK | HOME | NEXT >>

  
..This site preview best with IE 4.0 or higher..Optimized 800*600 Medium text..
กลับสู่ด้านบนหน้านี้ บทที่ 21. การสร้าง Slice ด้วยคำสั่ง Slice Tool บทที่20. เริ่มต้นใน Save For Web บทที่ 19. การพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ บทที่ 18. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บทที่ 17. ฟิลเตอร์ ( Filter ) บทที่ 16. การใช้โน้ตเตือนความจำ บทที่ 15. Automate ทำงานกับไฟล์หลาย ๆ ไฟล์พร้อมกัน บทที่ 14. Action การสร้างงานอัตโนมัติ บทที่ 13. ความเข้าใจเรื่อง Channel สี บทที่ 12. เลเยอร์ ( Layer ) บทที่ 11. การสร้างตัวอักษรลงในภาพ บทที่ 10. Path และการใช้ปากกาสำหรับวาดภาพและเลือกพื้นที่ บทที่ 9. คำสั่งในการทำสำเนาภาพ บทที่ 8. การตกแต่งภาพถ่าย บทที่ 7. การเทสีลงในภาพ บทที่ 6. Drawing & Painting บทที่ 5. การทำงานกับสี บทที่ 4. Selection เลือกพื้นที่เพื่อการแก้ไข บทที่ 3. กำหนดมุมมองใน Photoshop บทที่ 2. ทำงานกับไฟล์ บทที่ 1. เริ่มต้นการใช้งาน Photoshop เบื้องต้น