กลับสู่หน้าหลัก

 

Lesson 1. เริ่มต้นการใช้งาน Photoshop เบื้องต้น
 

เข้าสู่โปรแกรม Photoshop 6.0
ออกจากโปรแกรม Photoshop 6.0
หน้าจอแรกของโปรแกรม Photoshop 6.0
Menu bar ( แถบคำสั่ง )
Toolbox ( กล่องเครื่องมือ )
Tool Options bar
Palette

   
Lesson 2. การทำงานกับไฟล์
 

เรียกภาพเดิมขึ้นมาใช้งาน ( Open File )
เปิดแบบเจาะจง Format ของไฟล์ภาพด้วยคำสั่ง Open As
เปิดไฟล์ภาพที่เคยเปิดก่อนหน้านี้ด้วยคำสั่ง Open Recent
Active Window และ Inactive Window
สร้างไฟล์ใหม่ โดยใช้คำสั่ง New
การบันทึกไฟล์ ( Save )
Image ( พื้นที่ภาพ )
เปลี่ยนขนาดของภาพ
การ Canvas
การทำงานเมื่อไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่

ทางแก้ในกรณีที่ RAM น้อย และฮาร์ดดิสก์น้อย
ดูสถานะการทำงานด้วย Status Bar
 รายละเอียดของ Status Bar แต่ละส่วน

   
Lesson 3. กำหนดมุมมองใน Photoshop
 

กำหนดการมองภาพทั้งหมดโดยใช้ Toolbox Option
การย่อ / ขยายภาพ โดยใช้ Zoom Tool
Zoom Option
การกำหนดมุมมองของภาพโดยใช้คำสั่งที่แถบเมนู
การกำหนดมุมมองของภาพ เมื่อเปิดไฟล์ภาพหลาย ๆ ภาพพร้อมกัน
กำหนดมุมมองภาพโดยใช้ปุ่มควบคุมของหน้าต่างภาพ
กำหนดมุมมองของภาพ โดยใช้ Hand Tool เลื่อนดูภาพ
Navigator Palette ศูนย์รวมการกำหนดมุมมองภาพ

   
Lesson 4. Selection เลือกพื้นที่ เพื่อการแก้ไขตกแต่งรูปภาพ
 

ความหมายของการ Selection
การใช้งานเครื่องมือวัดตำแหน่งต่าง ๆ
การใช้งาน Ruler
การใช้งาน Guide
การใช้งาน Grid
การกำหนดรูปแบบของ Guide และ Grid
การใช้งาน Snap
การใช้งาน Extras
การวัดระยะของวัตถุโดยใช้คำสั่ง Measure Tool
การ Selection โดยใช้ Marquee Tool
การตัด ( Cut ) ภาพในพื้นที่ที่เลือก
การ Selection โดยใช้ Lasso Tool
การเลือกพื้นที่อิสระโดยใช้ Lasso Tool
Lasso Option
เลือกพื้นที่หลายเหลี่ยม โดยใช้ Polygonal Lasso Tool
การ Selection โดยใช้ Manetic Lasso Tool
การจัดการกับพื้นที่ที่เลือก
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เลือกแบบอิสระ ด้วยคำสั่ง Free Transform
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เลือกด้วยคำสั่ง Transform ในรูปแบบต่าง ๆ
เลือกเฉพาะรูปแบบอัตโนมัติโดยการใช้ Magic Wand Tool
เลือกโดยยการใช้ Quick Mask Mode
การกำหนดรูปแบบ Quick Mask Mode
การใช้ Extracting

   
Lesson 5. การทำงานกับสี
  การดูค่าสีด้วย Info Palette
เลือกจากสีของ Foreground และ Background
เลือกสีจาก Color Palette
เลือกสีจาก Swathes Palette
เลือกสีโดยใช้ Eyedropper Tool
การเปรียบเทียบสีโดยใช้ Color Sample Tool
การปรับสีภาพ
Variations การปรับสีภาพโดยใช้สายตาเปรียบเทียบ
การปรับระดับสีของภาพ โดยใช้คำสั่ง Level
การปรับระดับสีของภาพแบบอัตโนมัติ ด้วยคำสั่ง Auto Level
การปรับระดับความขาว - ดำของภาพอัตโนมัติด้วย Auto Contrast
การปรับแต่งภาพโดยใช้คำสั่ง Curve
การปรับแต่งความสมดุลของสีภาพ โดยใช้คำสั่ง Color Balance
การปรับค่าความสว่างและความ Contrast ของภาพ โดยใช้คำสั่ง Brightness / Contrast
การปรับความเข้มและความจางของสีภาพโดยใช้คำสั่ง Hue / Saturation
การปรับภาพให้เป็นสีขาว - ดำ โดยใช้คำสั่ง Desaturate
การแทนที่สีของภาพโดยการใช้คำสั่ง Replace Color
การปรับแต่งภาพโดยการผสมสีในแต่ละ Chanel ด้วยคำสั่ง Chanel Mixer
   
Lesson 6. Drawing & Painting การวาดและการระบายสีภาพ
  การเลือกลักษณะของหัวพู่กันที่ใช้ ( Brushes )
การระบายสีโดยใช้พู่กัน ( Paintbrush Tool )
การระบายพ่นสี ( Airbrush Tool )
การระบายสีเน้นขอบภาพด้วยคำสั่ง ( Pencil Tool )
การลบโดยใช้ Eraser Tool
การใช้ Background Eraser Tool
การใช้ Magic Eraser Tool
การกู้ภาพเดิมกลับคืนด้วยการใช้คำสั่ง History Brush Tool
เครื่องมือวาดภาพ Shape Tool
การวาดภาพด้วยคำสั่ง Line Tool
ตกแต่งภาพด้วย layer Style
การสร้างภาพเพิ่มเข้าไปใน Custom shape
   
Lession 7. การเทสีลงในภาพ
  หลักการทั่วไปของการเทสีภาพ
การเทสีภาพโดยใช้คำสั่ง Paint Bucket Tool
การไล่สีภาพโดยการใช้คำสั่ง Gradient Tool
สร้างโทนสีใหม่ขึ้นเอง
หน้าต่าง Gradient Editor
   
Lesson 8. การตกแต่งภาพถ่าย
  เครื่องมือต่างๆใน Tool box
Smudge Tool
Blur Tool
Sharpen Tool
Dodge Tool
Burn Tool
Sponge Tool
   
Lesson 9. คำสั่งในการทำสำเนาภาพ
  การใช้ Clone Stamp Tool
ใช้ Pattern Stamp Tool
   
Lesson 10. Path และการใช้ปากกาสำหรับวาดภาพและเลือกพื้นที่
  คำสั่งในกลุ่ม Pen Tool
การวาดเส้น ( Path ) ด้วยปากกา
การเพิ่มจุดรอยต่อของเส้น path ด้วย Add Anchor Point Tool
การเคลื่อนย้ายจุดรอยต่อของเส้น Path ด้วย Direct Selection Tool
การลบจุดรอยต่อของเส้น Path ด้วย Delete Anchor Point Tool
   
Lesson 11. การสร้างตัวอักษรลงในภาพ
  รู้จักกับรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในโปรแกรมกราฟฟิค
- แบบ Outline หรือ Vector
- แบบ Bitmap
หลักการ เทคนิคและลักษณะการสร้างข้อความ
- หลักการและเทคนิคในการปรับแต่งตัวอักษร
- การสร้างข้อความใน Photoshop 6.0
ลักษณะของการสร้างข้อความแบบต่าง ๆ
การใช้งาน Selection ตัวอักษร
- การสร้าง Selection ตัวอักษร
- การสร้าง Selection ตัวอักษรในแนวนอน
- การสร้าง Selection ตัวอักษรในแนวตั้ง
การใช้งานแบบอื่นๆ ของการสร้างตัวอักษร
- การตกแต่งข้อความโดยใส่ Effect ในเลเยอร์ตัวอักษร
- การพิมพ์ข้อความแบบ paragraph
- การจัดเรียงข้อความใน Paragraph
   
Lesson 12. เลเยอร์ ( Layer )
  บทนำเรื่อง Layer
- ความหมายของเลเยอร์
- การใช้งาน Layer palette
- Active Layer
- การเปลี่ยนการทำงานไปในเลเยอร์ต่างๆ
- การซ่อนและแสดงเลเยอร์
กระบวนการ Link
- การเชื่อม Layer เข้าด้วยกัน ( Link )
- วิธีการสร้าง Link
วิธีการใช้ Layer ขั้นต้น
- การสร้างเลเยอร์ใหม่
- การลบเลเยอร์
- การคัดลอกเลเยอร์
- การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์
วิธีใช้ Layer ขั้นสูง
- การใช้ค่า Opacity สร้างภาพซ้อนเลเยอร์
- การใช้ Adjustment Layer
- การใช้ Fill Layerทำความเข้าใจกับ Layer Blending Mode
- Blending Mode ในการตกแต่งภาพ
   
Lesson 13. ทำงานด้วย Chanel
  ความเข้าใจเรื่อง Chanel สี
คุณสมบัติของ Chanel
Chanel Palette
การเพิ่มค่าและลดสีในแต่ละ Channel
   
Lesson 14. Action การสร้างงานอัตโนมัติ
  Action คืออะไร
การสร้าง Set สำหรับ Action
การสร้าง Action ใหม่
การบันทึกงานลงใน Actions Palette ( Record )
หยุดการบันทึก Record และบันทึกต่อ
การเรียกใช้งาน Action ด้วยคำสั่ง Play
การใช้คำสั่ง Play ทำงานโดยข้ามบาง Record
การกำหนดลักษณะการทำงานของคำสั่ง Play
การแทรกคำสั่งที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานจริงในขณะนั้นลงใน Action Palette
การแทรกคำสั่งหยุดเข้าไปใน Action
การลบ Record และ Action
คำสั่งเปลี่ยน Action ให้เป็นปุ่ม Button
การ Save และ Load Action เพื่อใช้งานครั้งต่อไป
   
Lesson 15. Automate ทำงานกับไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกัน
  ความหมายของ Automate
Batch ใช้คำสั่ง Action ปรับเปลี่ยนไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกัน
การใช้ Droplet เรียกการใช้งานผ่านไอคอน
Conditional Mode Change เปลี่ยนโหมดสี
การสร้างแค็ตตาล็อกภาพ ด้วยคำสั่ง Contact Sheet II
การสร้างอัลบั้มภาพ ด้วยคำสั่ง Picture Package
การสร้างห้องแสดงภาพบนเว็บ
Fit Image
เปลี่ยนภาพจากไฟล์ PDF ให้เป็น PSD
   
Lesson 16. การใช้โน๊ตเตือนความจำ
  การใส่โน๊ตข้อความ ด้วยคำสั่ง Notes Tool
การใส่โน๊ตเสียง ด้วยคำสั่ง Audio Annotation Tool
การเปิดโน๊ต และเพิ่มข้อความ
การย้ายตำแหน่ง และซ่อนโน๊ต
การนำไฟล์เสียงจากที่อื่นมาแทรกเป็นโน๊ตเสียง
การลบโน๊ตออกจากงาน
   
Lesson 17. ฟิลเตอร์
 

ฟิลเตอร์คืออะไร
ฟิลเตอร์ที่พบใน Photoshop
การใช้งานฟิลเตอร์
องค์ประกอบที่ควรรู้ในหน้าต่างฟิลเตอร์
เทคนิคในการใช้งานฟิลเตอร์กับภาพที่มีขนาดใหญ่
การใช้คำสั่ง Liquify ในการตกแต่งภาพ
การปรับแต่งภาพอย่างเจาะจงและการบิดภาพด้วย Warp
การปรับแต่งภาพด้วยการหมุนภาพ (Twirl)
การบีบภาพด้วย Pucker Tool
การขยายพื้นที่ภาพด้วย Bloat Tool
การเลื่อนพื้นที่ภาพด้วย Shift Pixel Tool
การกู้ส่วนของภาพที่ปรับแต่งผิดพลาดให้กลับสู่สภาพเดิม
การสร้างภาพสะท้อนด้วย Reflection Tool

   
Lesson 18. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการเพิ่มประสิทธิเครื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม
การใช้ Scratch Disk เพิ่มประสิทภาพการใช้งาน
   
Lesson 19. การพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  พื้นฐานการพิมพ์งานใน Photoshop
  การกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ในการพิมพ์งาน
  การกำหนดขนาดและตำแหน่งของภาพก่อนพิมพ์
  การพิมพ์งานและความละเอียดในการพิมพ์งาน
  แสดงสัญลักษณ์ในการพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Photoshop
   
Lesson 20. เว็บกราฟฟิก และการปรับภาพเพื่อนำเสนอบนเว็บ
  เริ่มต้นใน Save For Web
รู้จักกับองค์ประกอบของหน้าต่าง Save For Web
Tab กำหนดมุมมองในการปรับภาพลักษณะต่างๆ
ทดลองแสดงภาพในบราวเซอร์
การ Save ภาพเพื่อใช้งานบนเว็บ
Output Setting Options
การเลือกไฟล์ฟอร์แม็ต
การกำหนดฟอร์แม็ตของภาพเอง
การกำหดคุณสมบัติให้กับฟอร์แม็ตต่างๆ ของภาพ
   
Lesson 21. การใช้ Sliceใน Photoshop 6
 

การสร้าง Slice ด้วยคำสั่ง Slice Tool
ทำความเข้าใจ Slice
การแสดง/ซ่อน Slice
กำหนดการเชื่อมโยงให้กับ Slice

>>> Download this site...

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
<< BACK | HOME | NEXT >>

  
..This site preview best with IE 4.0 or higher..Optimized 800*600 Medium text..
กลับสู่ด้านบนหน้านี้ บทที่ 21. การสร้าง Slice ด้วยคำสั่ง Slice Tool บทที่20. เริ่มต้นใน Save For Web บทที่ 19. การพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ บทที่ 18. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บทที่ 17. ฟิลเตอร์ ( Filter ) บทที่ 16. การใช้โน้ตเตือนความจำ บทที่ 15. Automate ทำงานกับไฟล์หลาย ๆ ไฟล์พร้อมกัน บทที่ 14. Action การสร้างงานอัตโนมัติ บทที่ 13. ความเข้าใจเรื่อง Channel สี บทที่ 12. เลเยอร์ ( Layer ) บทที่ 11. การสร้างตัวอักษรลงในภาพ บทที่ 10. Path และการใช้ปากกาสำหรับวาดภาพและเลือกพื้นที่ บทที่ 9. คำสั่งในการทำสำเนาภาพ บทที่ 8. การตกแต่งภาพถ่าย บทที่ 7. การเทสีลงในภาพ บทที่ 6. Drawing & Painting บทที่ 5. การทำงานกับสี บทที่ 4. Selection เลือกพื้นที่เพื่อการแก้ไข บทที่ 3. กำหนดมุมมองใน Photoshop บทที่ 2. ทำงานกับไฟล์ บทที่ 1. เริ่มต้นการใช้งาน Photoshop เบื้องต้น