Untitled Document
เกี่ยวกับกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์   หลักสูตรสาขาวิชา    บุคลากร      
ประกาศอนุมัติหัวข้อโครงการวิจัยของนักศึกษา  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 58
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
° ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายสุริยันต์ ขำมินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 15 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบบริหารจัดการงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ กรณีศึกษา: หมู่บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ 8 ต. ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
โดย : นางสาวรินทร์ทราย มุทาพร
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
วันที่อนุมัติ : 12 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบช่วยเหลือคุณแม่มือใหม่
โดย : นางสาวนัฏฐิยา อุทัยเพ็ชร
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 12 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดเก็บข้อมูลศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ
โดย : นายศิริชัย เลิศเกียรติพานิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วรรณา วิโรจน์แดนไทย
วันที่อนุมัติ : 08 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต
โดย : นายวิสาศิลป์ อุยวรรณัง
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต  และอ.เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
วันที่อนุมัติ : 08 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° โปรแกรมระบบจัดการศูนย์ซ่อมรถ
โดย : นายพิเชฐ กิตติบรรพชา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วรรณา วิโรจน์แดนไทย
วันที่อนุมัติ : 09 มิ.ย. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° สวนสัตว์ออนไลน์
โดย : พรพรรณ สิงห์ไทยสงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.นิยม สุทธหลวง
วันที่อนุมัติ : 23 เม.ย. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาอุปกรณ์ตัดสินให้คะแนนเทควันโดการแข่งขันแบบต่อสู้
โดย : นายนันทวัฒน์ คงชู
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 03 ต.ค. 2554 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° โปรแกรมระบบบริหารคลีนิค
โดย : นายไพบูลย์ บุญธกานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 26 มี.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออนไลน์
โดย : นายสมชาติ กอสง่าลักษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 19 ธ.ค. 2556 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ร้านค้าสื่อบันเทิงออนไลน์
โดย : นายชาติชาย ผ่องแผ้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 26 ก.พ. 2556 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดเอสารขนส่งของบริษัท CKR ProServe จำกัด
โดย : นางสาวหยาดอรุณ นาคเกิด
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
วันที่อนุมัติ : 24 ก.พ. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรมมหานคร
โดย : นางสาวจารุวรรณ กรอิ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
วันที่อนุมัติ : 10 ก.พ. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบสนับสนุนการสั่งซื้อผ่านเว็บของโรงเรียนนานาชาติสตีเฟ่นส์
โดย : ไคริกา บริบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
วันที่อนุมัติ : 10 ก.พ. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบบริหารงานด้านยาและเวชภัณฑ์
โดย : นายพลลภัตม์ เพิ่มพูลภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
วันที่อนุมัติ : 05 ก.พ. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ถุงมือเซ็นเซอร์
โดย : นายธนกฤต ตัณฑวณิช
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
วันที่อนุมัติ : 24 ม.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° คลังสินค้า
โดย : นายพรเทพ แสงอาทิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 15 ม.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการงานแปล
โดย : นายสูงศักดิ์ โคตรชมภู
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 12 ม.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การบริหารจัดการโรงแรมบนเว็บ
โดย : นางสาวสุริสา ไวแสน
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 08 ม.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบจองห้องพักรีสอร์ทออนไลน์
โดย : นายนาฎนฤทธิ์ เทียมแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
วันที่อนุมัติ : 06 ม.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน

หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
Page 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,[58] ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109
   


จำนวนผู้เข้าชม 1152903 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 25
49
ABOUT DEPARTMENT    CURRICULUM    STAFFS   
Computer Department © 2006 10th - 12nd fl. Kanchanapisek Bld. Tel: 0-2942-6900 # 5160,5161 Fax: 0-2512-1190
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University • Develop by Jamornkul Laokietkul (Updated on Mar31,2013)